o firmie

Biuro Rachunkowe powstało z myślą o obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Istniejemy na rynku już od 1991 roku. Długoletnia praktyka w pełni odzwierciedla zdobyte doświadczenie i przekłada się na jakość świadczonych usług. Priorytetem naszych działań jest zawsze zadowolenie klientów, czego najlepszym świadectwem są ich rekomendacje, oraz wieloletnia współpraca.  Profesjonalizm działania sprawił, iż nasza firma cieszy się uznaniem nie tylko wśród obecnych partnerów.
Naszymi klientami są nie tylko firmy z woj.pomorskiego , ale także mazowieckiego i wielkopolskiego. Obsługujemy zarówno małe jednoosobowe działalności, jak i spółki prawa cywilnego i handlowego. Prowadzimy księgowość  firm usługowych, produkcyjnych, handlowych wielu branż mi.in: spożywczej, stoczniowej, elektronicznej, odzieżowej, z zakresu gospodarki przestrzennej, ekologicznej, motoryzacyjnej, etc..

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów.
Biuro Rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę, jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

oferta – usługi

Nasza działalność to przede wszystkim  prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradztwo podatkowe i gospodarcze.

Wykonujemy następując usługi :

Prowadzenie Rozliczenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D oraz informacji podsumowujących VAT-UE, VAT-27 i innych
 • przygotowywanie plików JPK do Urzędu Skarbowego;
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej;
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.

Prowadzenie Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług;
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D;VAT-UE, VAT-27
 • przygotowywanie plików JPK do Urzędu Skarbowego
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej;
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • prowadzenie ksiąg handlowych zg.z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji;
 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • opracowanie zasad (pulityki) rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych;
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych;
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie deklaracji;
 • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez Klienta deklaracji;
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie;

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 • obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek;
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek;
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • kart wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych;
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11;
  • roczne obliczenie podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40.
 • kalkulacja wynagrodzeń;
 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych;
 • sporządzanie deklaracji w sprawach wszelkich refundacji wynagrodzeń pracowników.

Pozostałe usługi

W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi, związane z działalnością gospodarczą naszych Klientów. Jeżeli nie macie Państwo czasu, nie wiecie jak zarejestrować nową firmę to ta grupa usług jest właśnie dla Was. Na indywidualne Państwa zlecenie realizujemy takie usługi jak:

 • pomoc w rejestracji nowej firmy w Ewidencji działalności gospodarczej;
 • pomoc w rejestracji firmy i zmiana danych w REGON i NIP;
 • podejmujemy się również zleceń nietypowych.
 • sporządzanie sprawozdań do GUS.

Zasady współpracy

 

Jak wygląda procedura rozpoczęcia współpracy?

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu podania danych niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zamierzają Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się w siedzibie biura rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

 

Jak wygląda comiesięczna współpraca?

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych do 10 każdego następnego miesiąca należy dostarczyć dokumenty do biura rachunkowego. Istnieje również możliwość odbioru dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie Państwa firmy. Praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, a bezpośrednie rozmowy prowadzimy za pomocą telefonu lub komunikatorów internetowych. Pozwala to na znakomite obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym oraz o wysokości podatków wraz z możliwością odebrania z biura przelewów do US i ZUS.

 

Gdzie przechowywana jest dokumentacja księgowa?

W trakcie danego roku podatkowego dokumenty księgowe podatnika przechowywane i archiwizowane są w siedzibie biura rachunkowego. Jeżeli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do biura rachunkowego tylko na czas sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej. Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Na specjalne życzenie istnieje możliwość sporządzania całej dokumentacji w siedzibie zleceniodawcy jednak usługa taka jest dodatkowo płatna. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi.

 

Usługi za pośrednictwem internetu.

Świadczymy usługi na „odległość” bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura. Za pomocą poczty elektronicznej klient przesyła zeskanowane dokumenty zakupu i sprzedaży. Biuro przetwarza dokumenty, następnie ewidencje podatkowe (książka, rejestry VAT, listy płac, deklaracje i inne) w postaci plików PDF zostają przesłane do klienta. Klient drukuje ewidencje i dołącza do dokumentów źródłowych.

cennik

Nasze usługi wyceniane są w drodze indywidualnych ustaleń z Klientami, ze względu na różnorodną specyfikę ich działalności. Są one także uzależnione od ilości dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników, stopnia trudności dokumentów oraz formy prawnej firmy.

kontakt

EKSPERT S.C.

Rzeczypospolitej 8 lok.209 II piętro, 80-369 Gdańsk

Nip: 584 030 29 41
Regon : 190505362

tel. 605 507 550, 607 265 855

email : ekspertsc@op.pl

formularz kontaktowy

promocje

Promocja „Nowy Klient”

Oferta specjalna dla nowych Klientów: przez jeden miesiąc korzystają Państwo z promocji za nasze usługi. W tym okresie opłata za usługi księgowe wynosi tylko 50% ceny.

Warunkiem otrzymania promocji jest płatność w terminie za usługi Biura Rachunkowego oraz podpisanie umowy na prowadzenie obsługi księgowej firmy.

Promocja „Godni Polecenia”

Promocja skierowana jest do dotychczasowych Klientów naszego Biura. Za polecenie naszych usług nowemu Klientowi, z którym zostanie zawarta umowa na stałą obsługę księgową bądź stałe doradztwo księgowe.

W wyniku zawarcia umowy z nowym Klientem z polecenia klienta dotychczasowego, otrzymują Państwo  rabat w wysokości 50 %  (jednorazowo) od ceny wystawionej przez nas faktury w miesiącu podpisania przez nas umowy z nowym „poleconym” klientem.